Změna začíná zevnitř – Tajemství Přitažlivosti

DOBÝT SVĚT BEZ CHARISMATU JE VELMI VZÁCNÉ. PŘIROZENÉ CHARISMA
PROSPÍVÁ LIDEM S POZITIVNÍMI ÚMYSLY. TI, KTERÝM CHYBÍ CHARISMA,
HO MOHOU POSÍLIT SOUSTŘEDĚNOSTÍ A TVRDOU PRACÍ.

“CHARISMA JE PŘENOS NADŠENÍ.“ –RALPH ARCHBOLD

Jaký je rozdíl mezi podnikatelem, u něhož si investoři podávají dveře, a tím, který musí v bance žádat o úvěr? Proč máme tendenci “civět” na krásné charismatické lidi a dávat jim přednost před těmi necharismatickými?…

Vše souvisí s nejzákladnější lidskou potřebou, s vyhledáváním příjemných a odvracením nepříjemných pocitů. Kdyby na nás nepůsobily tyto pocity, zřejmě bychom měli o hodně menší zájem o sex, jídlo a alkohol. Jednat s charismatickým člověkem je prostě příjemné! Díky charismatu vás lidé budou mít rádi. Budou vám důvěřovat a chtít, abyste je vedli. Díky němu vás ostatní lidé budou vnímat jako vůdce, ne jako pouhé následovníky. Je v moci charismatu ovlivnit, jak budou ostatní přijímat vaše myšlenky a nápady a jak rychle se uskuteční vaše projekty. Charisma hýbe světem, a dobrá zpráva je, že se jej lze naučit.

Nemusíte se stylizovat, stačí,když budete zcela přítomní – vnímat svůj protějšek tady a ted’!

JAK VYPADÁ CHARISMATICKÉ CHOVÁNÍ?

Když někoho potkáme poprvé, automaticky vyhodnocujeme 3 věci:

  1. přítel
  2. nepřítel (predátor),
  3. potenciální sexuální partner.

V nejhorším případě ho ani nezaregistrujeme, prostě nás nazaujme. Pokud nás ale zaujal, vyhodnocujeme, zda našemu hodnocení může dostát, a jaké má s námi úmysly.

Ze setkání s charismatickým člověkem si odnesete pocit, že je velice schopný a vřelý. A že vás má rád.

Já jsem si pro sebe pojmenovala 3 pilíře charismatu: kompetence, vřelost a sociální nezávislost. Tedy člověk, kterého vnímáme jako charismatického – kromě toho, že mu to “sluší”, působí jako schopný člověk, jako laskavý člověk a ten, který se nebojí mít svůj názor, nezavděčuje se.

A přitom není arogantní (to ta vřelost). Vzájemně se vylučující kvality, které dohromady vytváří onu neodolatelnost.

U charismatického člověka se vás nedotkne, že s vámi nesouhlasí. On totiž nesouhlasí neodolatelně. A také umí odejít ze scény a zanechat za sebou ono “ACHHH”…

Charisma je spojeno s vyzrálostí. Mladé ženy jsou půvabné. Zralé mohou mít šarm a jiskru. Takové žena je v první řadě laskavá vůči mladým ženám a necítí se nijak ohrožena mládím. Ponechala si v sobě něco z mladistvé rebelie a snů – to jí dodává onen “šmrnc”.

Umí naslouchat. Často se totiž více soustředíme na to, co chceme říct, než na to, co se chceme dozvědět. Přítomnost je velmi mocný nástroj, přítomnost se dá cítit. Když se setkáte s někým, kdo je opravdu charismatický, cítíte jeho sílu osobnosti, jeho vřelost, vnímáte ho tělem i duší.

Charismatičtí lidé lépe rozumějí svému okolí – vyjadřují pochopení a poskytují životní optimismus, rady či silnou myšlenku, která nadchne ostatní. Díky tomu si získávají naše sympatie. Další jejich typickou vlastností je schopnost vystoupit z davu, přinášet nové myšlenky a inspirovat jiné.

Lidé jako Steve Jobs nebo Elon Musk díky své vizi vybudovali mocná impéria. Podle britského psychologa Richarda J. Wisemanna se charismatická osobnost vyznačuje velkou vnímavostí pro emoce druhých a mimořádnou schopností takové emoce vyvolávat. Zároveň umí udržet své vlastní emoce pod kontrolou a má vysokou odolnost vůči vlivu ostatních a jejich případným negativním postojům a myšlenkám.

Charisma je jako magnet a funguje (téměř) na všechny.
Je to síla které nelze odolat a těžko se konkretizuje.

S charismatickým člověkem se chceme opakovaně setkávat, opakovaně jednat,
zachovat kontinuitu. Takého člověka je těžké odmítnout, i když s ním nesouhlasíme.
Charismatický člověk zanechává pozitivní emočně silnou stopu. Charisma je ve své podstatě chování. Vaše charisma nedefinuje, kdo jste… Důležitější je, jak se chováte a zda jste v tom konzistentní.
Jakmile si získáte pozornost a sympatie, musíte také něco nabídnout, a mít co říct.
Anna Hogenová, filosofka, řekla něco v tom smyslu, že krása je smyslové vyjádřeí dobra.

V kontaktu s charismatickým člověkem se uvolňují přírodní opiáty, endorfiny. Lze říci,
že výrazně charismatičtí lidé jsou “návykoví”.

Charismatický člověk se vyznačuje několika specifickými vlastnostmi:
Umí naslouchat.
Nebojí mít svůj názor
Je laskavý vůči druhým lidem.
Má schopnost inspirovat jiné.
Nebojí se vystoupit z davu.
Má schopnost vyvolávat emoce.
Zanechává pozitivní emočně silnou stopu.

CO ŘÍKAJÍ PRŮZKUMY?

Charismatičtí lidé jsou šťastnější.
Podle ekonomů University of Texas vztah mezi
charismatickým zjevem a pocitem štěstí je
částečně dán ekonomickými benefity, kterých se
charismatickým lidem dostává.
Charismatičtí lidé vydělávají více peněz a berou
si lépe vypadající, více vydělávající partnery, než
jejich průměrní kolegové.
Zdroj: CBS News


Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.