Charismatická prezentace
nejen pro business

Jak ÚSPĚŠNĚ komunikovat, prodávat, vyjednávat díky svému charisma

Všichni milujeme vítězství, ale kolik lidí miluje trénink?"
Mark Spitz, olympijský vítěz 1972 (7 zlatých medailí, 7 rekordů)

Sebelepší podnikatelské a business koncepce a řešení jsou k ničemu, pokud je nedokážeme prodat a prezentovat svému okolí… Charisma je zakořeněno v našich vlastních hodnotách a pocitech druhých. Je to schopnost předat jasnou inspirativní vizi, která okouzlí a motivuje. Ano,  v obchodních dovednostech hraje rozhodující roli CHARISMA prezentujícího, jeho schopnost prodat sebe, svůj projekt, svůj obor, svou firmu a svou značku  Přesvědčivý profesionál investuje nejen do oblečení, ale více do svého osobního stylu a svých znalostí. Je potřeba se koncepčně vzdělávat a “držet prst” na tepu doby. Charisma je sympatický způsob vystupování - je stvořen z víry v sebe, vřelosti a integrity. 

Trénink “Charismatických Taktik pro vůdce” (CLTs) zvyšuje podle studie Harward Business Review, důvěryhodnost a schopnost ovlivňovat o 60%. Podle ekonomů University of Texas existuje vztah mezi charismatickým zjevem a ekonomickými benefity, kterých se charismatickým lidem dostává. Charismatičtí lidé mají více zakázek, peněz i úspěchů!

Tak jako úspěšný sportovec potřebuje tvrdý každodenní trénink před výkonem, měl by i manažer a obchodník a prezentující tvrdě dřít na svých skrytých talentech, procvičovat rétoriku, zakotvit si vstřícné neverbální projevy. Nutností je také poctivě vnímat zainteresované cílové skupiny (tzv. stakeholdery) - ať jsou to zákazníci, podřízení, obchodní partneři nebo akcionáři... Charisma je tvrdá práce – a předchází ji příprava. Příprava je 90% úspěchu! Vždy.

Jaké znalosti a dovednosti budeme společně rozvíjet:

· Vize - jak ji kultivovat, vizualizace
· Tělo - Charismatická řeč těla, skryté neverbální signály
· Rétorika - Umění řeči aneb charismaticky zaujmout posluchače
· Empatie - Charismaticky naslouchat. Naladění se – vděčnost, dobrá vůle, soucit
· Chování - Charismatický se chovat. Princip morálního přesvědčení, reflexe (vlastních
schopností). Soustředěná přítomnost, jak neutralizovat negativní myšlenky
· Pravidla - Společenská etiketa
· Vzhled - Vše o nás mluví za nás
· Nácvik charismatického projevu a zpětná vazba

Vyzkoušejte vzdělávací kurz Charismatická prezentace nejen pro business 

Školení a trénink v rozsahu 2 dny - vyzkoušíte si typické modelové situace, kde uplatníte své charisma.

ŠKOLÍM FIRMY v rámci celé České republiky i Slovenské republiky, termíny a ceny dle konkrétního zadání.

Zabývám se 16 let rozvojem business dovedností a ráda pomohu rozsvítit Vaše charisma

Na spolupráci se těší SIMONA BARBRY, lektorka a koučka

Volejte na m: +420 775 227 279
Pište na e: simona.barbry@simonabarbry.com