Charisma

Jako lektorku a koučku mě vždycky zajímalo, jak je možné, že někdo svou pouhou přítomností rozsvítí místnost, vykouzlí úsměv všech zúčastněných a vyvolá u nich euforické pocity?

Podle psychologa Tomase Chamorro-Premuzica jsou tu jen tři způsoby, jak ovlivnit ostatní: síla, důvod a šarm. Důvod a síla jsou racionální (poslechneme někoho, protože je silnější), šarm nikoli. Šarm (slovní základ pochází ze slova Charisma) je jiná liga, rozpouští ledy, sjednocuje rivaly, vnáší soulad, ochotu k dialogu ….

 Jak říká Quentin Crisp,  charisma je schopnost ovlivňovat bez použití logiky. Charisma vypíná kritické myšlení a otevírá srdce…

Mé okouzlení tímto fenoménem vyústilo ve vytvoření seminářů a workshopů a přispívání do lifestylového časopisu. Zde si můžete přečíst mé články. 

Charismatická prezentace
nejen pro business

Jak ÚSPĚŠNĚ komunikovat, prodávat, vyjednávat díky svému charisma

Všichni milujeme vítězství, ale kolik lidí miluje trénink?"
Mark Spitz, olympijský vítěz 1972 (7 zlatých medailí, 7 rekordů)

Sebelepší podnikatelské a business koncepce a řešení jsou k ničemu, pokud je nedokážeme prodat a prezentovat svému okolí… Charisma je zakořeněno v našich vlastních hodnotách a pocitech druhých. Je to schopnost předat jasnou inspirativní vizi, která okouzlí a motivuje. Ano,  v obchodních dovednostech hraje rozhodující roli CHARISMA prezentujícího, jeho schopnost prodat sebe, svůj projekt, svůj obor, svou firmu a svou značku  Přesvědčivý profesionál investuje nejen do oblečení, ale více do svého osobního stylu a svých znalostí. Je potřeba se koncepčně vzdělávat a “držet prst” na tepu doby. Charisma je sympatický způsob vystupování - je stvořen z víry v sebe, vřelosti a integrity. 

Trénink “Charismatických Taktik pro vůdce” (CLTs) zvyšuje podle studie Harward Business Review, důvěryhodnost a schopnost ovlivňovat o 60%. Podle ekonomů University of Texas existuje vztah mezi charismatickým zjevem a ekonomickými benefity, kterých se charismatickým lidem dostává. Charismatičtí lidé mají více zakázek, peněz i úspěchů!

Tak jako úspěšný sportovec potřebuje tvrdý každodenní trénink před výkonem, měl by i manažer a obchodník a prezentující tvrdě dřít na svých skrytých talentech, procvičovat rétoriku, zakotvit si vstřícné neverbální projevy. Nutností je také poctivě vnímat zainteresované cílové skupiny (tzv. stakeholdery) - ať jsou to zákazníci, podřízení, obchodní partneři nebo akcionáři... Charisma je tvrdá práce – a předchází ji příprava. Příprava je 90% úspěchu! Vždy.

Jaké znalosti a dovednosti budeme společně rozvíjet:

· Vize - jak ji kultivovat, vizualizace
· Tělo - Charismatická řeč těla, skryté neverbální signály
· Rétorika - Umění řeči aneb charismaticky zaujmout posluchače
· Empatie - Charismaticky naslouchat. Naladění se – vděčnost, dobrá vůle, soucit
· Chování - Charismatický se chovat. Princip morálního přesvědčení, reflexe (vlastních
schopností). Soustředěná přítomnost, jak neutralizovat negativní myšlenky
· Pravidla - Společenská etiketa
· Vzhled - Vše o nás mluví za nás
· Nácvik charismatického projevu a zpětná vazba

Vyzkoušejte vzdělávací kurz Charismatická prezentace nejen pro business 

Školení a trénink v rozsahu 2 dny - vyzkoušíte si typické modelové situace, kde uplatníte své charisma.

ŠKOLÍM FIRMY v rámci celé České republiky i Slovenské republiky, termíny a ceny dle konkrétního zadání.

Zabývám se 16 let rozvojem business dovedností a ráda pomohu rozsvítit Vaše charisma

Na spolupráci se těší SIMONA BARBRY, lektorka a koučka

Volejte na m: +420 775 227 279
Pište na e: simona.barbry@simonabarbry.com